Estàtua de Minamoto Yoritomo a Kamakura

Encara que havíem vist aparèixer als samurais a la fi del període Heian, i protagonitzar els combats de les Guerres Genpei, és aquest que comencem ara el seu moment àlgid, quan es fan amb el control del país, ja que els anys de govern Taira no deixen de ser una continuació del sistema imperial. Com era fàcil preveure des de la seva aparició, la classe guerrera estava destinada a acabar imposant-se sobre la cort tradicional i aristòcrata de Kyoto i donar un gir complet a la Història Japonesa.

Introducció

Amb el període Kamakura entrem en l’anomenada “etapa feudal” o “etapa medieval” de la Història Japonesa, encara que, com dic a la secció Periodización, no estic massa d’acord amb aquests termes, i no sóc lògicament l’únic en no estar-ho. Es tracta de termes propis de la història europea que, etnocèntrics com som, ens obstinem a fer encaixar en la història d’altres societats. Dit això, està clar que tampoc es tracta d’un ús completament gratuït i aleatori, es denomina “feudals” a aquests períodes perquè comparteixen alguns aspectes socials i econòmics de l’Europa feudal, com l’existència d’una elit de tipus militar que s’articula mitjançant una estructura de relació senyor-vassall, per exemple, encara que aquesta relació funcioni d’una forma bastant diferent en el cas japonès. De totes maneres, malgrat el debat sobre aquest tema entre historiadors, i, sobretot, mancant-ne una alternativa millor, la veritat és que aquests termes són àmpliament utilitzats en la gran majoria de la bibliografia disponible sobre el tema, i per això seràn emprats també aquí després d’haver-ne fet aquesta aclaració.

Li donem el nom que li donem, el que és cert és que amb el període Kamakura s’entra en aquesta part de la Història Japonesa que ens ve més ràpidament al cap quan pensem en això, en la Història Japonesa. És també l’etapa favorita dins de l’imaginari col·lectiu japonès, la idealització d’un passat ple de valerosos i lleials samurais combatent per fidelitat cap al seu senyor, una imatge més atractiva per a la majoria que la dels afectats i lànguids cortesans del període Heian deixant caure una llàgrima per la bellesa d’un poema sobre el floriment d’una peònia, per exemple. Deixant de banda l’idealitzada i romantitzada que pugui ser la visió que tenim tant nosaltres com els japonesos sobre aquesta època, quelcom semblant potser al que passa amb l’Edat Mitjana europea, allò que no pot negar-se és que es tracta d’uns moments molt interessants de la història que han definit gran part de la cultura i la societat japonesa fins i tot actual.

El govern de Yoritomo

Després de la seva victòria a les Guerres Genpei (1180-1185) contra el clan Taira, Minamoto Yoritomo (1147-1199) va establir la seu del seu govern a la mateixa ciutat en la qual havia situat la seva base durant el conflicte, Kamakura, encara que la capital del país seguís estant a Kyoto, per escapar el màxim possible de la influència de la cort de la capital, a més de beneficiar-se de la riquesa agrícola de la plana de Kantō, a la qual es troba Kamakura. Evitava així caure en els mateixos errors comesos pels Taira en les dècades anteriors, els qui es van integrar en la cort, perdent de vista el seu caràcter militar i acomodant-se a la vida plaent de la capital. Alguns historiadors creuen fins i tot que el principal objectiu de Yoritomo era el de governar de forma autònoma únicament sobre la part oriental del país, més que fer-se amb el control de tot Japó, i que això últim va ser només conseqüència del primer (Goble, 2007). Ja durant els anys que van durar les Guerres Genpei, Yoritomo va anar teixint el sistema d’aliances polítiques i militars sobre les quals basaria posteriorment el seu shōgunat. De fet, no va viatjar a la capital fins a 1190, una vegada va estar segur d’haver organitzat el seu govern i afermat la seva autoritat a la zona est del país. Per estendre aquesta autoritat sobre la resta del territori hauria d’esperar a ser nomenat shōgun, quelcom que no va poder arribar fins a la mort de Go-Shirakawa (1127-1192), l’emperador retirat, qui era molt influent a la capital i s’oposava fermament al nomenament.

La paraula “shōgun” significa literalment “comandant de l’exèrcit”, una versió escurçada del títol “daishōgun” o “gran comandant de l’exèrcit” i en aquest cas, a més, és una versió escurçada del títol complet de “seiitaishōgun”, alguna cosa així com “gran comandant apaciguador de bàrbars”. Aquest havia estat fins llavors un càrrec temporal concedit al general encarregat de combatre als pobles bàrbars del nord del país, els emishi, i usat per poc més de mitja dotzena de generals del segle VIII al X. Yoritomo va reclamar aquest títol, que ha de ser concedit per l’emperador, per utilitzar-ho de forma permanent i hereditària, i no per combatre als bàrbars del nord sinó per governar sobre tot el país, inaugurant així un concepte completament innovador. De nou, sovint s’ha buscat per a aquest terme una traducció fàcil de comprendre, intentant fer encaixar un concepte més proper a la tradició occidental, amb el que moltes vegades ens trobem amb que “shōgun” es tradueix com a “dictador militar”, “cabdill” i fins i tot com “generalísimo”, encara que cap d’aquests conceptes sigui exactament correcte. Al seu torn, al govern del shōgun solem anomenar-lo “shōgunat” o, a la japonesa, “bakufu”, paraula que significa “govern de la maku”, sent maku una espècie de cortina o tenda de campanya en la qual els generals es situaven durant les batalles per dirigir a les tropes des d’algun pujol proper, deixant així clar que es tracta d’un govern de caràcter militar. A diferència dels altres dos shōgunats que va haver-hi a la Història Japonesa –l’Ashikaga i el Tokugawa–, aquest no rep el nom del clan del seu fundador sinó el de la ciutat a la qual es va instal·lar, Kamakura, el motiu és fàcil de descobrir tenint en compte com es van desenvolupar els esdeveniments, però no ens avancem.

Amb el nomenament per part de l’emperador, Yoritomo buscava la legitimitat que això li aportava, ja que, malgrat establir-se un govern militar, el paper central i sagrat de la Família Imperial mai es va posar en dubte. En un plànol teòric, Yoritomo actuava en representació de l’emperador, encara que de facto es tractés d’una figura completament autònoma. Governava directament a la zona de Kantō, a l’est del país, i de forma diferida a la resta, ostentant tant el poder polític com el militar, encarregant-se també de tasques policials, funcions que a la cort tampoc semblaven interessar massa mentre que algú assumís la tediosa tasca de mantenir la pau, així com de recaptar impostos. Posseïa un gran nombre de shōen, encara que la majoria de shōen del país seguia encara en mans de membres de la cort i de grans monestirs, i fins i tot era propietari de nou províncies a la zona de Kantō i set més en altres regions.

Els sistemes i estructures del govern samurai no es van plantejar de forma substitutòria als existents dins del sistema imperial, en funcionament des de la Reforma Taika, sinó que es van implantar afegint-los a aquests. L’autonomia del bakufu, malgrat ser real i estar basada en les seves pròpies condicions i normes, buscava estar legitimada pel poder existent, encaixant-se dins del marc legal d’aquest. De totes maneres, l’administració imperial estava ja bastant afeblida i en alguns casos es limitava a un paper purament nominal, sobretot a mesura que va anar avançant el temps, decantant-se la balança de poder cada vegada més del costat del bakufu. Aquesta situació no va propiciar massa oposició per part de la cort, com potser caldria esperar, ja que, en el dia a dia, la tranquil·la vida dels cortesans i la Família Imperial no es va veure massa afectada per tots aquests canvis, i Kyoto va continuar sent la capital de l’alta cultura.

Yoritomo comptava, ja des d’abans de fer-se amb el poder, amb l’ajuda i la lleialtat d’un grup de vassalls de confiança, els anomenats go-kenin o “homes de la casa”, que eren al principi membres del seu clan, el Minamoto, encara que això aniria canviant gradualment, incorporant a aquest selecte grup a samurais d’altres clans, donant-se la irònica circumstància d’arribar a incloure a nombrosos membres del clan Taira. Alguns d’aquests go-kenin eren enviats a províncies fora de l’àmbit d’influència directa de Yoritomo, on el representaven; a altres llocs, signava aliances amb els clans d’una determinada província, antics enemics en molts casos, convertint-los en vassalls. Per controlar i administrar cada província va crear dos nous càrrecs, designats pel mateix shōgun: el jitō, una espècie de lloctinent encarregat d’administrar un shōen, recaptant els impostos i mantenint la pau en aquest territori; i el de shugo, de caràcter superior, quelcom semblant a un governador, que supervisava tota una província. Amb el temps, tots dos càrrecs passarien a ser hereditaris. Col·locant a vassalls lleials en aquests llocs de responsabilitat, Yoritomo va teixir una xarxa de confiança en el centre de la qual es situava el bakufu de Kamakura. Aquesta relació de vassallatge era recompensada amb terres de les que s’havia conquistat als Taira a les Guerres Genpei així com amb un percentatge dels impostos que cada jitō i shugo recaptava a la zona que administrava. El sistema del govern de Kamakura va demostrar ser més eficient que l’anterior sistema imperial, fent que la productivitat dels shōen augmentés i els beneficis agrícoles fossin majors del que eren fins llavors, quelcom que va col·laborar en la tranquil·litat de la cort de Kyoto, ja que els seus cortesans eren propietaris d’un gran nombre de territoris que ara els procuraven majors riqueses.

Difusió del Budisme

En aquesta mateixa època van començar a aparèixer noves sectes budistes, bastant diferents de les tradicionals situades a la zona de Nara, amb una doctrina molt més senzilla, la qual cosa va fer que fossin capaces de portar el budisme a les classes més populars, en el que podríem anomenar “una democratització de la religió”. Aquestes noves sectes es divideixen bàsicament en dos grans corrents: la de la Terra Pura i la Zen. La primera d’elles es caracteritza per la seva veneració a Amida Buda i per rebutjar la necessitat de sacerdots i rituals, enfocant la pràctica de la religió com quelcom molt més personal i íntim. D’una secta inicial que dóna nom a aquest corrent budista, Jōdo-shū, “Escola de la Terra Pura”, van sorgir unes altres, com la Jōdo Shinshū, “Veritable Escola de la Terra Pura”. Valgui com a prova de la importància d’aquestes dues sectes el fet que avui dia són les que compten amb un major nombre de fidels a Japó. El principal símbol de la ciutat de Kamakura, el Gran Buda del temple Kōtoku-in, pertany a aquest corrent del budisme.

L’altre gran corrent religiós que va gaudir d’una gran difusió en aquest període va ser el Zen, que en certa manera va actuar com una espècie de pont entre les sectes tradicionals i les noves, i que va comptar amb algunes sectes molt importants com Rinzai i Sōtō, sent la primera d’elles molt poderosa i exercint una gran influència sobre el bakufu de Kamakura i, en general, sobre la filosofia samurai.

Fotografia feta per l’autor l’agost de 2004

Una mica més tard, però també dins d’aquest període, va aparèixer una nova secta budista que no s’engloba en cap d’aquests dos corrents i que amb el temps va desembocar en nombroses sectes, es tracta de la secta Hokke-shū, “Escola del Lotus”, encara que se la coneix més habitualment pel nom del seu fundador, el monjo Nichiren (1222-1282). La seva doctrina té un marcat caràcter nacionalista i és a més molt combativa amb la resta de sectes.

L’aparició i difusió de totes aquestes noves sectes no va implicar necessàriament que les tradicionals, com Tendai o Shingon, s’afeblissin, més aviat al contrari, el moment àlgid que va viure el budisme en general gràcies a la seva adopció per part del poble va fer que també aquestes sectes antigues gaudissin d’un notable ressorgiment. Es creu que un dels motius per a aquest auge del budisme va ser el clima general de pessimisme, causat per diverses catàstrofes naturals i nombroses guerres civils i conflictes; gran part de la població va començar a creure que tot això era causat perquè la fi del món estava a prop i va recórrer al consol espiritual que els oferia la religió.

Mort de Yoritomo

El 1199 va morir Yoritomo i al bakufu es va plantejar un problema al no haver-hi un successor directe que pogués heretar el càrrec de shōgun. Després de vèncer a les Guerres Genpei, una de les primeres coses que havia fet Yoritomo –que recelaba de tot i de tots, especialment dels més propers– va ser acabar amb aquells familiars i membres del seu propi clan que va creure que podrien intentar usurpar el seu poder, començant pel seu germà Yoshitsune. Així, sent els seus fills encara massa petits per governar, no hi havia cap Minamoto que pogués optar clarament a fer-se càrrec del bakufu. La vídua del shōgun mort, Masako (1156-1225), pertanyent al clan Hōjō –poderós clan que havia recolzat a Yoritomo durant el conflicte amb els Taira–, va ser qui es va fer amb el poder, envoltada del seu pare i altres membres del seu clan. De fet, l’àlies que se li va donar a partir de llavors va ser el de ama shōgun, “monja shōgun” –en enviduar va decidir convertir-se en monja budista– posat que tots sabien que era ella qui governava a l’ombra.

Tres anys més tard, el fill gran de Yoritomo, Minamoto Yoriie (1182-1204), va passar a ser major d’edat i, per tant, va heretar el liderat del clan i el càrrec de shōgun, per la qual cosa la seva mare i el seu avi, Hōjō Tokimasa (1138-1215) –el líder dels Hōjō–, veien amenaçat el poder que havien ostentat des de la mort de Yoritomo. Per això, van decidir crear un càrrec nou dins del bakufu, el de shikken, una espècie de regent del shōgun, en teoria un càrrec de confiança que havia d’assessorar al shōgun, però que en la pràctica era qui realment controlava el govern; en resum, es tracta de la versió del bakufu del regent de l’emperador a Kyoto. I, lògicament, el primer shikken va ser precisament Hōjō Tokimasa, l’avi del shōgun. Però Yoriie era molt més proper a la família de la seva dona, i es deixava aconsellar molt més pel seu sogre –el líder del clan Hiki– que pel seu propi avi i regent. Això va fer que Tokimasa temés, de nou, perdre el poder sobre el bakufu, per la qual cosa va posar en marxa una estratègia per acabar amb la vida tant del sogre de Yoriie com amb la dels principals membres del clan Hiki i fins i tot amb la del propi fill i hereu de Yoriie, de només cinc anys, besnét del propi Tokimasa. Després d’aquests tràgics fets, el 1203, Yoriie va abdicar, per ser posteriorment acusat de conspirar contra els Hōjō i condemnat a un arrest domiciliari. Un any més tard seria assassinat per membres del mateix clan Hōjō, el clan liderat per la seva mare i el seu avi.i.

Hōjō Masako, per Kikuchi Yōsai

Emblema del clan Hōjō

Amb Yoriie fora del camí dels Hōjō, el càrrec de shōgun va ser ocupat pel seu germà petit, Minamoto Sanetomo (1192-1219), qui no va ser més que una titella a les mans de la seva família materna, deixant per complet el poder en mans del shikken. Durant la resta del període aquest càrrec seria sempre ocupat per un membre del clan Hōjō, al principi coincidint amb el líder del clan però, a partir de mitjans del segle XIII aquests dos càrrecs van passar a ser independents, prenent realment totes les decisions en l’ombra el cap del clan, amb el que aquesta tradició tan japonesa del poder exercit de forma indirecta es recargolava encara una mica més. Fem un repàs: a Kyoto el poder suprem estava teòricament en mans de l’emperador, que solia estar emparentat amb el clan Fujiwara pel costat matern; en la pràctica el poder real requeia en el seu regent o kanpaku, que era sempre un membre del mateix clan Fujiwara; aquesta influència es veia una mica equilibrada per la figura de l’emperador retirat o emperador enclaustrat, qui després d’abdicar exercia un poder en l’ombra com a líder de la Família Imperial. Per si això no fos ja complicat, ens trobem amb que a Kamakura el shōgun era qui, en representació de l’emperador, governava en tot el país; però ja hem vist que això va deixar de ser així, ja que el shikken, el regent del shōgun, sempre del clan Hōjō, era qui governava en realitat; i, tal com acabàvem de comentar, a partir de cert moment, va ser el líder del clan Hōjō el que prenia les decisions en l’ombra en lloc del shikken. Encara podem complicar-ho una mica més: a partir de la mort de Sanetomo, cap altre Minamoto ocuparia el càrrec de shōgun –és per això pel que aquest shōgunat rep el nom de la ciutat de Kamakura i no dels Minamoto–, des d’aquest moment i fins al final del període es faria habitual que el càrrec, ja completament buit de poder real, recaigués en membres del clan Fujiwara o en prínceps de la Família Imperial, en un intent de legitimar la figura del shōgun.

Esquema del procés de poder diferit, les fletxes indiquen la influència que cada un dels elements exerceix sobre un altre

Rebel·lions i intents d’invasió

El 1198 l’Emperador Go-Toba (1180-1239) va ser obligat a abdicar per ordre de Yoritomo, ascendint al tron el seu fill gran i fent que mostrés una forta oposició al govern de Kamakura des del seu nou lloc com a emperador retirat, càrrec aquest que havia perdut poder notablement des de l’existència del shōgunat –quelcom que, òbviament, també contribuïa a acréixer el seu descontentament. Una sèrie de disputes entorn dels processos successoris, tant de la Família Imperial com del shōgunat, van fer que l’emperador retirat acabés perdent la paciència. El 1221, Go-Toba va iniciar una rebel·lió en contra del govern de Kamakura, la Rebel·lió Jōkyū, recolzat per una mescla poc homogènia d’opositors al bakufu, com famílies del clan Taira, altres clans de la zona oest enemistats amb el govern per diferents motius, o els monestirs propers a la capital, pertanyents a les sectes tradicionals, desitjosos d’acabar amb la influència creixent de les noves sectes budistes, localitzades principalment a la zona de Kamakura. Una setmana després de la declaració de guerra de Go-Toba, els Hōjō tenien ja llest un exèrcit de gairebé dos-cents mil guerrers, dirigits pel shikken, fill de Tokimasa, que van emprendre la marxa immediatament cap a la capital, reclutant a més soldats al seu pas. Van acabar fàcilment amb l’oposició que van anar trobant-se pel camí i van prendre Kyoto des de tres flancs diferents, esclafant completament les tropes dels aliats de Go-Toba.

El conflicte s’havia resolt en menys d’un mes i va acabar amb el desterrament a diferents llocs de l’emperador retirat i els seus dos fills, havent estat un d’ells també emperador i sent l’altre l’emperador en aquest mateix moment; va ascendir així al tron un nou emperador, fill de l’anterior, nét per tant de Go-Toba. L’aclaparadora victòria de Kamakura va servir a més al bakufu per afermar la seva autoritat en tot el país amb una sèrie de mesures polítiques i administratives. Primer, va establir una espècie de sucursal del govern de Kamakura a la ciutat de Kyoto, anomenada Rokuhara Tandai, des d’on poder controlar més estretament tot el que succeïa a la capital. A més, el govern es va reservar el dret de participar molt activament en decisions que fins llavors havia pres exclusivament la cort, com assumptes relatius a la successió al tron o a la regència imperial. Finalment, es va confiscar una gran quantitat de shōen pertanyents tant a la Família Imperial com a tots aquells que havien recolzat la rebel·lió de Go-Toba, i en aquests shōen es van col·locar de forma estratègica una sèrie de jitō propers al govern de Kamakura, molts d’ells membres del mateix clan Hōjō. Després d’afermar-se així el poder del bakufu, sufocant aquesta rebel·lió i passant a controlar de prop la capital, el següent mig segle es va caracteritzar per ser pacífic i estable, gràcies també a un eficient govern per part dels Hōjō. Pacificat així el país, la següent amenaça vindria de l’exterior, amb dos intents d’invasió de Japó per part dels mongols, explicat a un altre l’article.

L’emperador Go-Toba

L’inici de la crisi

Malgrat haver evitat la conquesta de Japó, els intents d’invasió mongol van provocar al bakufu una enorme crisi financera i social que, en només mig segle, acabaria desembocant en la seva caiguda. D’una banda, el govern havia hagut de fer front a grans despeses per a la defensa del país, que no s’havien compensat en vèncer amb cap nova terra conquistada ni cap botí econòmic. A més, la possibilitat d’un tercer intent d’invasió va fer que es mantinguessin les costoses mesures de seguretat durant dècades. Tampoc va poder recompensar als samurais que havien ajudat en la defensa del país, pel mateix motiu, aquesta vegada no s’havia vençut a un clan enemic, al que es desposseïa després de la victòria de les seves terres per repartir-les entre els generals aliats; així, per primera vegada es trencava la norma de “recompensa per serveis” sobre la qual s’assentava gran part del –mal anomenat– sistema “feudal”, amb el que l’autoritat del shōgunat es va començar a posar en dubte.

Agreujant encara més el problema, alguns monestirs budistes es van atribuir el mèrit de la victòria doble davant els mongols, curiós fet provocat per l’encara més curiosa forma en la qual van transcórrer els fets durant les batalles; fins i tot el monjo Nichiren va proclamar haver predit els intents d’invasió mongol, com una espècie de càstig diví als líders del país. Curiosament, sí es va recompensar a alguns monestirs per la seva suposada ajuda en la batalla, quelcom que encara va contribuir més al descontent samurai. Entre la classe guerrera va créixer un sentiment de desconfiança cap a un shōgunat titella en mans del clan Hōjō, enrere havia quedat el temps en el qual juressin lleialtat a Yoritomo. Els Hōjō van començar fins i tot a perdre les simpaties de membres del mateix govern i de la aristrocràcia samurai pertanyents a altres famílies, ja que, cada vegada més, els llocs de responsabilitat de tot el país eren ocupats per membres del clan Hōjō de forma gairebé exclusiva.

Estàtua de Nichiren al temple Honrenji, a Nagasaki

Tota aquesta situació va coincidir amb una pujada totalment desproporcionada del preu de l’arròs i de l’auge d’activitats com el comerç, la manufactura o les transaccions de tipus monetari. Tots aquests factors van contribuir al fet que part de la classe samurai –que al cap i a la fi vivia de l’agricultura encara que no la practiquessin directament– comencés a empobrir-se de forma ràpida. Per fer front a aquesta situació, molts d’ells, els de rang més baix i fins i tot alguns jitō, no van tenir més remei que començar a vendre o, sobretot, empenyar propietats, endeutant-se. Per descomptat, aquesta crisi no va afectar als samurais més poderosos i privilegiats, classe que acabaria evolucionant als daimyō de períodes posteriors. El preocupant endeutament de gran part dels samurais va fer que el bakufu prengués una decisió d’emergència el 1297, declarant una amnistia que anul·lava tots els deutes contrets per la classe guerrera. Òbviament, aquesta mesura únicament va solucionar el problema a curt termini per agreujar-ho a la llarga, ja que ara els samurais, malgrat estar lliures dels seus deutes, seguien sent igual de pobres que ho eren abans, per la qual cosa van haver de tornar a recórrer als serveis dels prestadors, i aquests, tement una possible nova amnistia del govern, van endurir enormement les condicions dels seus préstecs, amb uns interessos tan alts que van empobrir encara més a la classe guerrera. A principis del segle XIV el descontentament de gran part dels samurais –gairebé tots excepte els Hōjō i pocs més– estava arribant a un punt gairebé incontenible.

Caiguda del shōgunat Kamakura

Es fa necessari ara retrocedir unes poques dècades, a 1246, quan l’Emperador Go-Saga (1220-1272) va abdicar en favor del seu fill Go-Fukakusa (1243-1304) per a, tretze anys després, pressionar-lo fins a aconseguir la seva abdicació en favor del seu germà petit, Kameyama (1249-1305). Després de la mort de Go-Saga es van establir dues línies successòries a partir dels seus dos fills, que van rebre el nom dels llocs en els quals vivia cada família, Daikakuji i Jimyō-in, triant-se a cada nou emperador de forma alternativa entre ambdues línies. Aquest peculiar sistema de successió va provocar, lògicament, fortes tensions dins de la cort i la societat de la capital en general, arribant a polaritzar-se fins i tot aspectes culturals o religiosos: hi havia un tipus de literatura preferida pels Daikakuji, una altra pels Jimyō-in, que era lògicament afavorida quan regnava un emperador d’aquesta branca; una secta religiosa preferida per cada branca; un estil de cal·ligrafia, etc.

Les dues línies successòries; entre parèntesi, els anys de regnat de cada emperador; en vermell, l’ordre altern entre ambdues línies

El shōgunat s’encarregava d’organitzar la successió, decidint com s’alternava entre ambdues branques, però, arribat un punt, van decidir que aquest sistema era insostenible a llarg termini, per la qual cosa van establir una sèrie de normes encaminades a acabar unificant de nou la línia successòria. Una d’aquestes normes va ser la de que l’Emperador Go-Daigo (1288-1339), qui ocupava el tron des de 1318, no passés a cap hereu el seu dret al tron, començant així a tallar una de les dues línies. Òbviament, això no va agradar gens a Go-Daigo, qui a més havia pujat al tron tenint més de trenta anys i estava bastant lluny de ser un emperador sense voluntat que deixés fer als altres en el seu nom tranquil·lament. Aprofitant el moment de debilitat pel qual passava el bakufu, l’emperador va veure una bona oportunitat d’acabar amb ell i fer-se amb el poder real. Després d’un primer intent el 1324, el conflicte va acabar esclatant el 1331, en el que es coneix com la Guerra Genkō.

Esquerra, estàtua de Kusunoki Masashige a una de les entrades del Palau Imperial, a Tòquio / Centre, Ashikaga Takauji / Dreta, estàtua de Nitta Yoshisada a Fuchū, Tòquio

Tal com fes el seu avantpassat, l’Emperador Go-Toba, més d’un segle abans, Go-Daigo va buscar suports en els clans guerrers descontents amb el govern del shōgunat, així com entre els monestirs de la zona de Kyoto. El 1332 el propi emperador va ser capturat per l’exèrcit del bakufu i desterrat al mateix lloc on també havia estat desterrat Go-Toba, encara que a partir d’aquest moment no van córrer la mateixa sort. El seu fill, el Príncep Moriyoshi (1308-1335) i un dels seus generals més fidels, Kusunoki Masashige (1294-1336), van continuar combatent a l’exèrcit de Kamakura durant l’any que va trigar Go-Daigo a escapar del seu desterrament. La guerra va donar un gir inesperat el 1333 quan el general enviat pels Hōjō per conquerir Kyoto, un descendent d’una de les línies del clan Minamoto anomenat Ashikaga Takauji (1305-1358), va canviar de bàndol i va decidir recolzar la causa imperial. Així, en arribar a Kyoto, va atacar el Rokuhara Tandai, la delegació del govern del shōgunat, i va prendre la capital en nom de l’emperador. Paral·lelament, a la zona de Kantō, un altre líder samurai, Nitta Yoshisada (1301-1338), cap del clan Nitta, emparentat amb els Minamoto, es va aixecar també en contra dels Hōjō, conquistant ràpidament Kamakura i acabant així amb el shōgunat.

Bibliografia

 • Andressen, Curtis. A short history of Japan, from samurai to Sony. Canberra: Silkworm Books, 2002.

 • Delgado, James. Kamikaze. History’s greatest naval disaster. Londres: Vintage, 2010.

 • Goble, Andrew Edmund. «Medieval Japan». A A Companion to Japanese History, editat per William M. Tsutsui, 47-66. Malden (Estats Units): Blackwell Publishing, 2007.

 • Hall, John Whitney. El imperio japonés. Madrid: Siglo XXI Editores, 1973.

 • Hane, Mikiso. Breve historia de Japón. Madrid: Alianza Editorial, 2000.

 • Henshall, Kenneth G. A history of Japan: from stone age to superpower. Nova York: Palgrave Macmillan, 1999.

 • Ishii, Susumu. «The Decline of the Kamakura Bakufu». A The Cambridge History of Japan, vol. 3, Medieval Japan, editat per Kozo Yamamura, 128-174. Cambridge (Regne Unit): Cambridge University Press, 1990.

 • Junqueras, Oriol, Dani Madrid, Guillermo Martínez i Pau Pitarch. Historia de Japón. Economía, política y sociedad. Barcelona: Editorial UOC, 2012.

 • Kondo, Agustín Y. Japón. Evolución histórica de un pueblo (hasta 1650). Hondarribia: Editorial Nerea, 1999.

 • Mass, Jeffrey P. «The Kamakura Bakufu». A The Cambridge History of Japan, vol. 3, Medieval Japan, editat per Kozo Yamamura, 46-88. Cambridge (Regne Unit): Cambridge University Press, 1990.

 • Morton, W. Scott i J. Kenneth Olenik. Japan. Its history and culture. Nova York: McGraw-Hill Inc., 2005.

 • Takeuchi, Rizō. «The Rise of Warriors». A The Cambridge History of Japan, vol. 2, Heian Japan, editat per Donald H. Shively i William H. McCullough, 644-709. Cambridge (Regne Unit): Cambridge University Press, 1999.

q
Si utilitzes aquest article, cita la font. Et proposo aquesta citació:
López-Vera, Jonathan. “El període Kamakura (1185-1333), primer govern samurai” a HistoriaJaponesa.com, 2013.