Durant els segles XV i XVI, les relacions entre Japó i els seus països veïns –Xina, Corea i el Regne de Ryūkyū, bàsicament– van estar condicionades per dos eixos principals: d’una banda, el sistema tributari sinocèntric i el comerç que aquest emparava, i, per una altra, l’activitat dels coneguts com wakō o “pirates japonesos”. Aquest escenari de relacions regionals, relativament estable i molt pacífic si ho comparem amb el cas europeu, es veuria alterat a mitjan segle XVI per l’arribada dels portuguesos, afegint-se aquests com un actor regional més i, en el cas japonès, beneficiant-se del moment de bloqueig comercial d’aquest país respecte a Xina. Així, la situació de Japó dins d’Àsia Oriental tindria una influència decisiva tant en la política exterior japonesa un cop es va unificar el país –molt diferent a les que fins llavors havia practicat– com en el paper que els europeus podrien jugar respecte a Japó dins del seu marc regional.

Les relacions diplomàtiques i comercials a l’Àsia Oriental

Al llarg de la seva història, Japó ha viscut tant etapes de contacte amb la resta de la seva regió com d’aïllament respecte a la mateixa –quelcom facilitat, potser, per la seva condició insular. L’alternança d’aquestes diferents etapes venia donada, principalment, pels interessos dels diferents governs tant de Japó com de Xina, ja que les polítiques adoptades per cada successiva dinastia imperial xinesa –i fins i tot per emperadors concrets– condicionaven en gran manera les relacions internacionals de tota la regió, una regió que històricament ha tingut un caràcter marcadament sinocèntric. Xina ha estat des de l’antiguitat reconegut pels seus veïns com el gran hegemon cultural de l’Àsia Oriental, donant-li fins i tot més importància a aquest factor que al seu poder econòmic o militar, i establint-se una jerarquia regional que venia donada pel grau de “sinització” o assimilació de la cultura xinesa de cada país, un factor usat pels partícips d’aquest sistema com a equivalent al de “civilització”. Així, per exemple, per a Xina Japó era un país més civilitzat que uns altres com Siam o, sobretot, que els pobles nòmades del nord de la regió, però no tant com Corea o Vietnam, malgrat ser al llarg de la història més poderós en termes econòmics i militars que ells. Un dels trets més característics d’aquesta sinització era l’adopció del sistema de valors confucià, que atorgava a l’emperador xinès –t’ien tzu, “el fill del cel”– el paper de governant virtuós de tot el món –t’ien hsia, “tot el que hi ha sota el cel”–; per tant, allò que s’esperava dels països que adoptaven aquest mateix sistema de valors era que consideressin a l’emperador xinès com a governant suprem i, com a tal, li rendissin tribut.

John K. Fairbank

Aquest sistema tributari xinès va ser definit principalment per l’historiador nord-americà John K. Fairbank i, encara que en les últimes dècades ha estat objecte de gran controvèrsia i debat acadèmic, segueix sent el marc dins del que se solen explicar tant les relacions diplomàtiques i comercials de Xina respecte als diferents països de l’Àsia Oriental com les dels països tributaris entre si. La majoria d’autors coincideixen a situar-ho geogràficament al territori comprès aproximadament entre Manxúria al nord, Japó a l’est, el Tibet a l’oest, i Tailàndia, Malàisia i Indonèsia al sud, encara que aquests límits variarien al llarg del temps, ja que parlem d’un abast temporal molt ampli, situat normalment des de la dinastia Han (206a.C.-200d.C.) fins a mitjan Qing (1644-1912), per la qual cosa parlem de la major part de la història de la regió, arribant-se al cim de la sofisticació del sistema durant la dinastia Ming (1368-1644), moment que ens ocupa aquí especialment.

Per poder participar d’aquest sistema, el governant del país interessat havia d’acudir ell mateix o –com succeïa molt més habitualment– enviar emissaris a la capital xinesa, i formalitzar-hi una sèrie de rituals en els quals quedava molt clar, mitjançant una sèrie de prostracions fins al terra, quin dels dos països reconeixia la superioritat de l’altre. Perquè aquest reconeixement del seu estatus hegemònic era precisament el principal benefici que obtenia Xina d’aquest sistema tributari, el prestigi que li atorgava aquesta submissió de la resta de països de la regió, que legitimava al seu govern també davant els seus propis ciutadans. Al seu torn, quan aquests països veïns eren acceptats com a tributaris, els seus governants obtenien la legitimitat de ser reconeguts per Xina com a reis dels seus respectius regnes, amb el que veiem un intercanvi en el qual ambdues parts obtenien beneficis simbòlics, en forma de reconeixement d’una banda i legitimitat per un altre. És important aclarir aquí que aquesta relació de vassallatge o tribut no atorgava a Xina cap tipus d’autoritat sobre el país tributari o li permetia cap tipus d’ingerència en la seva política, malgrat que, com dèiem abans, havien de considerar a l’emperador xinès com a governant suprem del món; de la mateixa forma, cap país de la regió era obligat a participar d’aquest sistema.

Es produïa també un intercanvi material –igualment ritualitzat–, on el país tributari feia lliurament del tribut pròpiament dit, normalment productes naturals o manufacturats característics del seu país i que, si era possible, no existissin a Xina; i a canvi rebia una sèrie de regals per part de l’emperador xinès, el valor dels quals normalment excedia amb escreix el del tribut. Així, podríem dir que, a nivell material, Xina sortia perdent amb tot aquest procés, en el qual a més es duien a terme nombroses recepcions i banquets, i s’escortava als emissaris estrangers des de la seva arribada fins que partien de tornada, tot això pagat per les arques de la cort xinesa. Però aquest benefici material era precisament quelcom que també atreia a la resta de països a formar part del sistema i acceptar per tant ser vassalls de Xina. A part d’aquest intercanvi directe de tributs i regals, cada expedició tributària incloïa a un gran nombre de comerciants del país visitant, els qui estaven autoritzats a desenvolupar la seva activitat més o menys lliurement en determinades ciutats xineses, normalment portuàries. I això és el que, més que cap altre factor, va fer que el sistema tributari xinès perdurés durant tant temps, el que es convertís, en la pràctica, en l’única forma oficial de comerciar amb Xina. Aquest comerç oficial tampoc era res massa important per a la mateixa Xina, en el sistema de valors confucià de la qual el comerç ocupava un lloc molt poc prioritari, però sí era molt interessant per als seus països veïns.

Japó dins del sistema regional

En el cas de Japó, abans del segle XIV s’havien enviat ambaixades a Xina en diferents períodes, depenent del bon estat de les relacions entre els governs de tots dos països, però en la gran majoria d’aquestes ambaixades el factor tributari no va jugar un paper important. Encara que el Japó d’èpoques tan primerenques com el segle VII reconeixia la superioritat cultural xinesa i  hi enviava monjos que portaven de tornada tot tipus de coneixement religiós, literari i polític-burocràtic, primordial per al desenvolupament de la cultura japonesa, mai van acceptar que la seva relació amb Xina fos de tipus tributari i sempre van considerar als emperadors de tots dos països com a iguals, cosa que escandalitzava a la cort imperial xinesa i que fins i tot va provocar que més d’una vegada pel costat xinès s’interrompessin les relacions diplomàtiques i comercials. Fins i tot quan si es van donar algunes ambaixades japoneses de tipus tributari, durant la breu dinastia Sui (581-618) i la Tang (618-907), mai es va produir un procés d’investidura d’un governant japonès com a “rei de Japó” per part d’un emperador xinès. Aquesta reticència japonesa a considerar-se un estat tributari o vassall de Xina es va accentuar encara més des que, a partir de finals del segle XII la classe guerrera del país es va fer amb el govern, una diferència fonamental respecte a països com Corea o Vietnam, on governaven les elits intel·lectuals, molt més donades a acceptar la influència i fins i tot la superioritat de Xina i la seva cultura. D’altra banda, cal aclarir que la percepció d’aquestes mateixes relacions sinó-japoneses per part de Xina era molt diferent a la qual es tenia en l’arxipèlag, ja que ells sí consideraven els viatges dels sacerdots japonesos al seu país com a missions tributàries i, pels Ming en particular, Japó portava participant del sistema tributari xinès des dels inicis d’aquest, ja en temps de la dinastia Han.

El príncep Kanenaga

Així, quan aquesta dinastia, la Ming, va consolidar el seu poder a Xina, una de les primeres mesures que va adoptar el seu govern va ser la de reprendre i potenciar el sistema tributari, per la qual cosa van enviar ambaixades als països veïns demandant-los que, al seu torn, aquests responguessin amb una ambaixada tributària davant la cort de l’emperador. Japó va ser un dels països que van rebre aquesta proposta, ja en 1369, però els emissaris xinesos no van arribar a posar un peu a Kyoto, sent detinguts a la illa de Kyūshū per ordre de qui controlava aquest territori en aquell moment, el príncep Kanenaga (c.1329-1383), un fill de l’emperador Go-Daigo (1288-1339) –qui ha aparegut en diversos articles anteriors. Cal recordar que ens situem dins del sub-període Nanbokuchō i que, malgrat existir des de feia anys el shōgunat Ashikaga, el seu poder estava lluny d’abastar tot el país, i algunes zones estaven controlades per la Cort Imperial del sud –com era el cas de Kyūshū. La primera ambaixada xinesa va tenir una recepció molt hostil per part de Kanenaga, no només arrestant als emissaris sinó fins i tot executant-ne a alguns d’ells.

El govern Ming va tornar a intentar-ho un any més tard, de nou dirigint-se al “rei de Japó”, i aquesta vegada Kanenaga va decidir donar una resposta molt més diplomàtica: encara que no els va deixar prosseguir en el seu camí cap a la capital, els va retornar a Xina amb gran quantitat de regals i acompanyats de desenes de xinesos que havien estat capturats per pirates japonesos. Des d’aquest moment i durant una mica més de dues dècades, Kanenaga seria l’interlocutor japonès davant els Ming, els qui el van prendre a ell com a rei de Japó i a la Cort Imperial del sud com l’única del país.

Quan en 1392 el shōgun Ashikaga Yoshimitsu (1358-1408) va aconseguir la rendició de la Cort Imperial sud i es va convertir en la principal autoritat de Japó, es va mostrar molt interessat per fer-se amb el control de les relacions amb Xina; de fet, ja els havia enviat ambaixades en 1374 i 1380, encara que aquestes havien estat rebutjades perquè els Ming només reconeixien llavors a Kanenaga com a interlocutor vàlid. Però amb el canvi en la situació política de Japó, l’autoritat del bakufu va ser per fi reconeguda per Xina, intercanviant ambaixades en 1401 i 1402, en un clima d’enteniment facilitat també pels grans esforços de Yoshimitsu per combatre als pirates japonesos que actuaven en costes xineses, una de les condicions que van imposar els Ming per tenir relacions amb el shōgunat. En 1405 Yoshimitsu va rebre formalment el títol de “rei de Japó” per part de l’emperador xinès, materialitzat en un gran segell d’or, i d’aquesta forma el país va entrar definitivament en el sistema tributari xinès com un vassall dels Ming. Aquesta política de Yoshimitsu va despertar no poques queixes tant al propi govern japonès com en la cort de Kyoto, per creure que Japó s’havia humiliat voluntàriament en acceptar un paper subordinat a Xina, quan fins llavors s’havien considerat iguals; Yoshimitsu va ser recordat de forma negativa durant segles a Japó principalment per aquest fet, com reflecteix aquest comentari del niponòleg William Elliot Griffis escrit a la fi de la dècada de 1870 a la província d’Echizen, recollint –entenem– una opinió generalitzada:

El fet pel qual, més que cap altre, els Ashikaga s’han guanyat les malediccions de la Història va ser l’enviament d’una ambaixada a Xina en 1401, portant regals amb els quals es reconeixia, en certa mesura, l’autoritat de Xina, i acceptant a canvi el títol de Nippon Ō, o Rei de Japó. Això, que va ser dut a terme per Ashikaga Yoshimitsu, el tercer de la seva dinastia, va ser un insult a la dignitat nacional pel qual mai ha estat perdonat.

Però pel shōgun era més interessant –a més de la càrrega de legitimitat aportada pel reconeixement xinès de la seva autoritat– el benefici econòmic del comerç que comportaria la seva nova relació amb el govern xinès, cosa que des de llavors suposaria efectivament una font d’ingressos essencial pel bakufu.

Aquest sistema va estar funcionant durant gairebé un segle i mig, fins que en 1549 va tornar a Japó la dissetena i última ambaixada, participant en aquests viatges un total de 84 vaixells; es tracta de xifres que poden semblar baixes, però el benfici econòmic d’aquest comerç –sobretot per a Japó– va ser enorme, un comerç a més caracteritzat principalment per ser de productes de luxe. Encara que al principi, en temps de Yoshimitsu, el shōgunat tenia el monopoli absolut sobre el comerç, amb el pas dels anys els viatges van començar a estar co-patrocinats per altres actors, com alguns poderosos temples i santuaris o alguns senyors regionals, amb el que el govern central va començar a perdre el control tant sobre el comerç com sobre les relacions internacionals japoneses en general. Algunes importants famílies samuráis van ser a poc a poc apropiant-se del comerç japonès amb Xina, com els Ōuchi o els Hosokawa, qui van portar la seva rivalitat al continent, arribant a enfrontar-se a la ciutat xinesa de Ningpo en 1523.

Ashikaga Yoshimitsu, amb els hàbits de monjo budista que va adoptar després d’abdicar

Aquesta situació va ser un dels factors pels quals els Ming van anar limitant cada vegada més la seva relació comercial amb Japó, acceptant des d’aquest moment només dues ambaixades més, en 1540 i 1549, moment en què van decidir donar per finalitzades les relacions oficials entre tots dos països. Òbviament, va haver-hi més factors implicats en aquesta decisió dels Ming, com la inestabilitat generalitzada en la política japonesa –fruit de la llarga etapa de guerra civil pròpia del període Sengoku–, el ressorgiment de la pirateria en les costes de Xina o l’arribada dels portuguesos a la regió.

Les relacions internacionals a l’Àsia Oriental no es donaven únicament entre Xina i la resta de països, aquests també mantenien relacions entre ells, encara que moltes vegades dins del marc del sistema tributari sinocèntric. En aquest sistema –tal com hem comentat anteriorment– Corea ocupava teòricament un lloc més alt que Japó pel seu major grau d’assimilació de la cultura xinesa i d’acceptació de la seva posició de vassallatge respecte a aquest país, però tractava a Japó com a un estat veí que també participava del sistema regional. Pel costat japonès l’assumpte es veia d’una forma molt diferent, doncs sempre s’havia considerat a Corea inferior a Japó –per motius històrics i fins i tot llegendaris que es remunten al segle III–, relacionant-se amb ells en alguns moments com si es tractés d’un estat tributari seu. Les relacions oficials entre tots dos països s’havien interromput l’any 918, i la participació de Corea en els atacs a Japó de Kublai Khan a la fi del segle XIII tampoc va ajudar a millorar la situació, no reprenent-se el contacte per part del costat coreà fins a 1367. Va ser aquest any quan va arribar a Japó una ambaixada coreana amb l’únic objectiu de demanar a les autoritats japoneses que fessin alguna cosa per acabar amb l’activitat dels pirates japonesos en les seves costes. Pel seu costat, la cort imperial va rebutjar donar una resposta als emissaris i va preferir deixar l’assumpte en mans del shōgunat, en part perquè se sentien ofesos pel fet que Corea s’estigués dirigint a Japó com un igual, oblidant el seu –segons el parer de la cort– paper inferior. El bakufu Ashikaga, amb una actitud més pragmàtica, sí va establir des d’aquest moment un diàleg, a través de la seva delegació a Kyūshū i d’algunes importants famílies samurais, amb el govern coreà, introduint a més el comerç en aquestes relacions, principal motiu de les mateixes pel costat japonès.

En 1392, el mateix any en què a Japó acabava el sub-període Nanbokuchō, a Corea va accedir al poder una nova dinastia, la Joseon (1392-1910), i el canvi va suposar una intensificació del contacte entre tots dos països, propiciada també per l’èxit de les noves mesures coreanes per combatre la pirateria en les seves costes. Des d’aquest moment i durant unes dècades, un gran nombre de japonesos va començar a viatjar a la península coreana per comerciar-hi. A diferència del que hem vist anteriorment que succeïa en el comerç sinó-japonès, fortament limitat i regulat pel marc del sistema tributari xinès, en aquest cas els actors implicats pel costat japonès eren molt nombrosos i diversos, i això era així perquè el govern coreà sabia que el bakufu Ashikaga no era prou poderós com per acabar ell sol amb el problema de la pirateria, sent més convenient per tant implicar a qualsevol autoritat regional o senyor local que pogués col·laborar-hi, permetent-los participar dels beneficis del comerç com a contraprestació. Les xifres són clares sobre aquest tema, durant els segles XV i XVI es van donar més de dos mil ambaixades comercials japoneses a Corea, i amb prou feines quaranta d’elles van ser enviades pel govern central. Entre els diversos actors regionals implicats va destacar sens dubte el paper de la poderosa família Sō, qui controlava l’illa de Tsushima –situada estratègicament entre la península coreana i Japó–, un clan que va arribar en alguns moments a encarregar-se de regular el comerç entre tots dos països, convertint-se en l’únic interlocutor acceptat pel govern coreà i sent necessària una autorització seva per comerciar a Corea.

L’activitat comercial entre tots dos països va arribar a ser tan intensa, i tan desequilibrada, que a principis del segle XVI el govern coreà va començar a no poder satisfer la demanda japonesa d’alguns productes com el cotó –que va arribar a escassejar fins i tot al mercat intern del país–, per la qual cosa es va acabar veient obligat a intentar limitar el comerç autoritzat, imposant-ne tot tipus de restriccions. Aquest canvi en la política dels Joseon no va ser ben acollit per part dels comerciants japonesos, els qui van arribar a protagonitzar revoltes violentes en sòl coreà, la qual cosa va provocar una forta repressió, l’expulsió de tots ells i la cancel·lació de les relacions entre tots dos països en 1510. Poc després els Sō van aconseguir que es tornés a autoritzar l’activitat comercial, però aquesta va ser molt menor del que havia estat fins llavors i va estar encara més exclusivament en mans d’aquest clan de Tsushima, continuant d’aquesta forma fins a finals de segle, quan aquestes ja gairebé tímides relacions es van interrompre definitivament a causa de la política expansionista de Toyotomi Hideyoshi (1537-1598).

El tercer i últim dels actors regionals amb els quals Japó va tenir una relació diplomàtica i comercial directa va ser el regne de les illes Ryūkyū –actualment territori japonès. Aquest arxipèlag va jugar un paper molt important en el comerç de l’Àsia Oriental sobretot a partir de la seva unificació com a regne en 1429 sota la primera dinastia Shō (1429-1469) i de la investidura del seu rei per part dels Ming, entrant el regne a formar part del sistema tributari xinès –encara que els diferents regnes previs a la unificació ja ho havien fet a la fi del segle XIV. L’auge de la seva activitat comercial va venir donat principalment per dos factors: primer per la seva localització, que els permetia fer d’intermediaris entre, d’una banda, Xina, Japó i Corea i, per l’altra, llocs com Siam, Birmània, Sumatra o Java; i segon, per la política dels Ming que restringia el seu propi comerç al que es duia a terme dins del sistema tributari, un comerç que, encara que molt important i lucratiu, era insuficient per satisfer les demandes de la regió, la qual cosa permetia que altres actors regionals, com el regne de les Ryūkyū, poguessin prosperar aprofitant aquest buit deixat per Xina.

Ja des de principis del període Muromachi, abans de la unificació del regne, era habitual l’arribada a Japó d’emissaris i comerciants del petit arxipèlag, però aquests van deixar de visitar el país en començar la Guerra Ōnin –i van seguir sense fer-ho quan el conflicte bèl·lic es va generalitzar en entrar en el període Sengoku. A partir d’aquest moment van ser comerciants privats japonesos els que van començar a viatjar a les Ryūkyū, fins que en 1471, ja en temps de la segona dinastia Shō (1470-1879), el bakufu Ashikaga va prohibir aquest comerç, que escapava del seu control, i va establir que només aquells comerciants autoritzats podrien desenvolupar la seva activitat. Es va delegar en el clan Shimazu, de Satsuma, l’emissió d’aquestes autoritzacions, i des d’aquest moment es va establir una relació de tipus tributari entre les Ryūkyū i Satsuma, que representava –almenys nominalment– a Japó. Amb l’arribada del segle XVI la importància del regne de les Ryūkyū en el comerç regional va començar a decaure, en part a causa de la pirateria, i cap a mitjans de segle pràcticament havia desaparegut, coincidint –no per casualitat– amb l’arribada dels europeus a la regió.

La pirateria japonesa –i no japonesa– a l’Àsia Oriental

Els pirates japonesos eren coneguts popularment com wakō, la traducció al japonès del terme xinès wokou, que significa “bandits japonesos”; encara que el significat literal del primer caràcter és “nans”, que era la forma despectiva en la qual els xinesos es referien als japonesos. La primera aparició coneguda d’aquesta paraula xinesa data de principis del segle V, tallada en un monument de pedra a Corea, i apareixen en la cèlebre obra Diari de Tosa, escrita entorn de l’any 935 pel poeta i cortesà japonès Ki no Tsurayuki (c.872-945). No va ser, no obstant això, fins a principis del segle XIII quan la seva activitat es va intensificar encara que fos durant un curt període perquè el llavors encara poderós bakufu Kamakura va prendre ràpidament mesures per mantenir-los sota control. Però a principis del període Muromachi, en part a causa de la poca autoritat real tant del bakufu Ashikaga com de la Cort Imperial del sud, però també per la pobresa del comerç exterior japonès i pel buit deixat per l’abandó dels Ming del seu famós projecte d’expansió marítima, la pirateria es va revelar com un gran problema per a la regió. A qui més va afectar aquest problema en aquesta onada d’atacs va ser a Corea a partir de 1350, any en el qual es van produir sis grans atacs a les seves costes, donant-se en els següents 25 anys uns cinc a l’any de mitjana, una xifra que creixeria enormement entre 1376 i 1384 a més de quaranta a l’any. De fet, la importància i gravetat de l’activitat d’aquests pirates a Corea durant aquestes dècades és tal que sol considerar-se un dels principals motius tant del reinici de les seves relacions diplomàtiques i comercials amb Japó com fins i tot de la caiguda de la dinastia Goryeo (918-1392). Per entendre millor l’abast d’aquests atacs val la pena precisar que aquests grups de pirates van ser organitzant-se fins a acabar formant grans flotes que podien utilitzar centenars de vaixells i milers d’homes, comptant moltes vegades fins i tot amb unitats de cavalleria que podien portar les seves accions a zones interiors del territori atacat. A més, no només es dedicaven a robar –principalment arròs i altres cereals–, sinó que en els seus atacs també acostumaven a segrestar a persones que després eren venudes com a esclaus tant a Japó com en altres territoris del sud de l’Àsia Oriental.

Estela de Gwanggaeto, el monument coreà on apareix per primera vegada la paraula  wokou

Precisament el mateix any en què van caure els Goryeo es va produir la rendició de la Cort Imperial del sud davant el govern japonès, per la qual cosa a partir d’aquest moment Ashikaga Yoshimitsu va poder dedicar majors esforços a combatre als wakō, mogut sobretot pel seu interès –com hem vist anteriorment– a tenir bones relacions principalment amb Xina però també amb Corea, encara que mai va arribar a suprimir el problema. Per la seva banda, els governs d’aquests dos països també van intentar acabar amb els pirates, emprant tant estratègies d’enfrontament directe com conciliadores, per exemple concedint als seus líders avantatjosos privilegis comercials, intentant així desviar la seva activitat al comerç regulat. La conjunció de totes aquestes mesures dutes a terme pels tres països, així com el creixement de les relacions comercials a la regió, va fer que durant unes dècades la pirateria deixés de ser un problema tan urgent malgrat no desaparèixer per complet.

A mitjans del segle XVI es va produir una nova onada, aquesta vegada centrada en les costes xineses, incloses les de més al sud del país; entre 1440 i 1550 s’havien produït només 25 atacs de pirates a Xina, una xifra que contrasta radicalment amb la dels comptabilitzats només entre 1551 i 1560: no menys de 467. Si ja en l’anterior onada molts dels integrants d’aquestes bandes de pirates no eren en realitat japonesos, malgrat que en el seu conjunt rebessin el nom de wakō, en aquesta segona hi ha un consens generalitzat en que la immensa majoria d’ells eren xinesos, encara que solien tenir les seves bases a Japó per ser un territori més segur per a ells a causa de la gran feblesa llavors del bakufu Ashikaga i el moment de caos generalitzat del país; i a més així s’aprofitaven del temor que infonia la paraula wakō en tota la regió des de segles enrere. Els motius per al ressorgiment d’aquesta nova pirateria cal buscar-los, a més d’en la ja citada incapacitat del govern japonès per combatre-la, en la persecució dels Ming als comerciants privats –principalment xinesos– que desenvolupaven la seva activitat fora de la regulació marcada pel sistema tributari, un fenomen especialment comú a partir de l’aparició a la zona dels portuguesos.

Bibliografia

 • Cullen, L.M. A History of Japan, 1582-1941. Internal and External Worlds. Cambridge (Regne Unit): Cambridge University Press, 2003.
 • Elisonas, Jurgis. «The Inseparable Trinity: Japan’s Relations with China and Korea». A The Cambridge History of Japan, vol. 4, Early Modern Japan, editat per John Whitney Hall, 235-300. Cambridge (Regne Unit): Cambridge University Press, 1991.
 • Fairbank, John K. «Tributary Trade and China’s Relations with the West». Far Eastern Quarterly 1, no. 2 (1942): 129-149.
 • ———. China. A New History. Cambridge (Estats Units): Belknap Press, 1992.
 • Gernet, Jacques. El mundo chino. Barcelona: Crítica, 1999.
 • Griffis, William Elliot. The Mikado’s Empire. Nova York: Harper & Brothers, 1890.
 • Hevia, James L. «Tribute, Asymmetry, and Imperial Formations: Rethinking Relations of Power in East Asia». A Past and Present in China’s Foreign Policy. From “Tribute System” to “Peaceful Rise”, editat per John E. Wills, Jr., 61-76. Portland: Merwin Asia, 2010.
 • Kang, David C. East Asia Before the West: Five Centuries of Trade and Tribute. Nova York: Columbia University Press, 2010.
 • Kang, Etsuko Hae-Jin. Diplomacy and Ideology in Japanese-Korean Relations. Londres: MacMillan Press, 1997.
 • Keay, John. China. A History. Londres: Harper Press, 2008.
 • Kerr, George H. Ryukyu Kingdom and Province Before 1945. Washington, D.C.: National Academy of Sciences, 1953.
 • Murdoch, James. A History of Japan I. From the Origins to the Arrival of the Portuguese in 1542 A.D. Londres: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1925.
 • Sansom, George. A History of Japan, 1334-1615. Stanford: Stanford University Press, 1961.
 • Schirokauer, Conrad, i Miranda Brown. Breve historia de la civilización china. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2006.
 • Tanaka Takeo. «Japan’s Relations with Overseas Countries». A Japan in the Muromachi Age, editat per John Whitney Hall i Toyoda Takeshi, 159-178. Nova York: Cornell University, 1977.
 • Toyoda Takeshi, i Sugiyama Hiroshi. «The Growth of Commerce and the Trades». A Japan in the Muromachi Age, editat per John Whitney Hall i Toyoda Takeshi, 129-144. Nova York: Cornell University, 1977.
 • Womack, Brantly. «Recognition, Deference, and Respect: Generalizing the Lessons of an Asymmetric Asian Order». A Past and Present in China’s Foreign Policy. From “Tribute System” to “Peaceful Rise”, editat per John E. Wills, Jr., 97-110. Portland: Merwin Asia, 2010.
 • Yu Ying-shih. Trade and Expansion in Han China. Berkeley: University of California Press, 1967.
 • Zhou Fangyin. «Equilibrium Analysis of the Tributary System». The Chinese Journal of International Politics 4, no. 2 (2011): 147-178.
q
Si utilitzes aquest article, cita la font. Et proposo aquesta citació:
López-Vera, Jonathan. “Japó i l’Àsia Oriental al segle XVI” a HistoriaJaponesa.com, 2016.